Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Het Openbaar Lichaam Bonaire draagt zorg voor een duurzame kwaliteit van de leefomgeving op Bonaire door het formuleren, aansturen en controleren van het overheidsbeleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, bouw, civiele werken, milieu en natuur en cultuurhistorisch erfgoed.

 

Ontwerp-uitwerkingsplan Ser’i Bentana

 

Pa tuma nota:

Nederlands
Contact
Bestuurskantoor Openbaar Lichaam Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk
T +599 717 5330

Klik hier voor de contactgegevens van alle diensten van het OLB