Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Het Bestuurscollege heeft medio januari ingestemd met de centrumvisie voor Kralendijk.

Sinds medio 2011 is gewerkt aan de voorbereiding van een Centrumvisie voor Kralendijk. Er is een interactief proces doorlopen waarbij diverse belanghebbenden zijn betrokken. De volgende thema’s zijn aan de orde gesteld: Verkeer&Parkeren, Toerisme en Bereikbaarheid, Stedenbouwkundige en Functionele Structuur en Inrichting Openbare Ruimte.

Op basis van de benodigde analyses en verwerving van input zijn ambities geformuleerd voor de lange termijn. Het betreft een omvangrijke kwaliteitsverbetering van het centrumgebied waarbij veel aandacht is voor een goede verkeersafwikkeling inclusief parkeervoorzieningen, een vriendelijke ontvangst van de (cruise)toerist, voetgangersvriendelijke herinrichting van wegen en pleinen, en ambities ten aanzien van de kwaliteit van het aanzicht van bebouwing en openbare ruimte. Dit heeft geresulteerd in een concept-centrumvisie die begin dit jaar aan de bevolking is gepresenteerd. Er is heel positief gereageerd op de visie. Vervolgens zijn nog een aantal zaken uitgewerkt en is de Centrumvisie recentelijk afgerond en klaar voor besluitvorming. Binnenkort zal de Centrumvisie aan het Bestuurscollege en de Eilandsraad ter vaststelling aangeboden worden.

 

Aan de Centrumvisie zijn allerlei uitvoeringsprojecten gekoppeld waarvan de uitvoering gepland is voor de jaren 2012 – 2021. Het betreffen dus concrete plannen om het centrum op te waarderen. Uitvoering van de centrumvisie moet zorgen voor een aangenamer verblijfsklimaat voor zowel de eilandbewoner, ondernemer als toerist, en leiden tot een economisch vitale binnenstad.

Momenteel wordt vernieuwing van de straatverlichting in het hart van het centrum voorbereid. De plaatsing van nieuwe lantaarnpalen is gepland voor eind dit jaar.

Nederlands
Contact
Bestuurskantoor Openbaar Lichaam Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk
T +599 717 5330

Klik hier voor de contactgegevens van alle diensten van het OLB