Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

KONSEHO INSULAR NO POR FUNSHONÁ MAS MANERA ÁNTES

Kralendijk – Durante su diskurso na okashon di apertura di e treinen pa kandidatonan pa e elekshon binidero di konseho insular gezaghebber Edison Rijna a bisa ku Entidat Públiko Boneiru ta pará dilanti di un elekshon pa elegí nuebe miembro pa konseho insular di Boneiru. No menos ku 125 persona a buta nan mes elegibel mediante ocho agrupashon loke ta un indikashon ku tin bastante interes pa e gobernashon lokal di nos isla. E aktual konseho insular di Boneiru a tuma e desishon pa kuminsá duna kurso na kandidatonan ku a pone nan mes elegibel pa representante di pueblo, loke ta otro indikashon ku e konseho insular ta deseá un mihó funshonamentu di e órgano mas haltu di gobernashon di su isla. Mi ta sigur ku tur kandidato presente ta sigui ku hopi atenshon e kolumna den un matutino lokal ku tin e nòmber ‘BLA....BLA...BLA... di polítika’. Loke a hala mi atenshon djaluna último ta e parti ku ta deskribí e reunion públiko di konseho insular di antes. E kolumna ta trese dilanti ku nos a lanta kustumbrá ku reunion públiko di Konseho Insular kaminda partidonan di e tempunan ei, tabata kompetí pisá ku otro. Reunionan di Konseho Insular segun e kolumna tabata hala hopi atenshon i tabata un lastramentu di otro pisá tabata tin. Nos tur por komprondé ku un Konseho Insular no por funshoná mas komo tal. Den un reunion di Konseho Insular mester tin debate na nivel pa konvensé otro pa yega na un desishon kaminda preferibel tur miembro por haña nan mes den dje. Un miembro di Konseho Insular tin un ròl spesífiko den nos komunidat i nos demokrasia lokal. Hopi biaha ta ripará ku miembronan di Konseho Insular ta buskando e ròl spesífiko aki. Mi ta menshoná por èhèmpel kon un miembro mester anda i komportá su mes ku su koleganan den Konseho Insular. Kon ta e manera mas adekuá pa un miembro dirigí su mes na Kolegio Ehekutivo. Kon por yega na konsenso ku otro sin atake personal ta un otro èhèmpel i por menshoná tambe kon ta e maneranan mas adekuá pa representá e pueblo di Boneiru. Ta hopi importante pa miembronan di Konseho Insular por dominá kada ròl ku nan tin na un manera adekuá. Esaki ta konta tambe pa e agrupashon polítiko i otronan ku ta sostené e miembro di Konseho Insular den su trabou. Ta p’esei awe nos ta pará dilanti di un trainen di dos dia pa asina por duna partisipantenan e hèrmèntnan nesesario pa por yega na un bon balansa den e diferente ròlnan ku ta wòrdu éksihí di un miembro di Konseho Insular. Lo mi kier a bisa algu tambe di e kalidat di nos demokrasia lokal. Mi kier a mustra riba e tésis di nos grifir di Konseho Insular di Boneiru dr. Willem Cecilia, ku a hasi un investigashon sientífiko ku e meta pa generá un bista di e persepshon serka diferente organisashonnan den nos komunidat i serka e pueblo di Boneiru, pa ku funshonamentu di nos demokrasia lokal, despues ku e modelo nobo di gobernashon, esta e sistema di dualismo, a keda introdusí efektivamente na 2011.  Den e investigashon, a sali for di punto di bista ku e kalidat di funshonamentu demokrátiko, ta wòrdu influensiá dor di siete kriteria di bon gobernashon, ku ta netamente e efektonan eksterno di e modelo di gobernashon nobo. Huntu ku e analisashon di e faktornan ku ta stroba, esaki ta kondusí na un indikashon di e grado ku ta kumpli ku e kriterionan di bon gobernashon na Boneiru. Konklushon di e investigashon ta ku suidadanonan di Boneiru ta en general relativamente negativo riba e funshonamentu di nos demokrasia lokal. Kuater faktor a keda indentifiká ku ta problemátiko i esakinan ta: duna kuenta i rason, aksesibilidat, partisipashon i efisensia i efektividat. E pueblo di Boneiru ta sinti pues ku e no ta wòrdu sufisientemente representá den Konseho Insular, i e no tin sufisiente partisipashon den e desishonnan ku ta wòrdu tumá den Konseho Insular. Konkluyendo, mi ta di opinion ku dunando e treinen nesesario na kandidatonan ku ta aspirá pa bira miembro di Konseho Insular, nos ta duna, no na miembronan nobo di Konseho Insular, pero tambe na otro kandidatonan ku lo no drenta Konseho Insular, e hèrmèntnan nesesario pa duna un aporte signifikante i fundamental na desaroyo di nos demokrasia lokal i asina sigui fortifiká e demokrasia lokal den tur su aspekto.  

Gezaghebber Edison Rijna:

EILANDSRAAD KAN NIET MEER FUNCTIONEREN ZOALS VROEGER

Kralendijk, 25 februari 2019 – In zijn toespraak bij de opening van de training voor kandidaten voor de komende eilandsraadverkiezingen vertelde gezaghebber Edison Rijna dat het Openbaar Lichaam Bonaire aan de vooravond staat van verkiezingen om negen leden voor de eilandsraad van Bonaire te kiezen. Niet minder dan 125 personen hebben zich verkiesbaar gesteld door middel van 8 groeperingen, wat een indicatie is dat er veel belangstelling is voor het lokale bestuur van ons eiland. De huidige eilandsraad van Bonaire heeft besloten om te beginnen met cursussen voor kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld als volksvertegenwoordiger, wat weer een andere indicatie is dat de eilandsraad een beter functioneren wenst van het hoogste bestuursorgaan van ons eiland. Ik ben er zeker van dat alle aanwezige kandidaten met veel aandacht de column in een plaatselijk ochtendblad onder de naam ‘BLA...BLA...BLA... van de politiek’ volgt. Wat afgelopen maandag mijn aandacht heeft getrokken is het stuk dat de vroegere openbare eilandsraadvergaderingen beschrijft, waarin de toenmalige partijen zwaar met elkaar wedijverden. Volgens de column trokken eilandsraadvergaderingen in die tijd veel aandacht en haalden ze elkaar flink door het slijk. Wij begrijpen allemaal dat een eilandsraad niet meer zoals toen kan functioneren. In een eilandsraadvergadering moet er op niveau gedebatteerd worden om elkaar te overtuigen om tot een beslissing te komen waar bij voorkeur alle leden zich in kunnen vinden. Een eilandsraadlid speelt een specifieke rol in onze samenleving en onze lokale democratie. Het is heel vaak merkbaar dat eilandsraadleden op zoek zijn naar deze specifieke rol. Ik heb het bijvoorbeeld over hoe een lid moet omgaan met en zich moet gedragen tegenover zijn/haar collega’s in de eilandsraad. Welke de meest geschikte manier is voor een lid om zich tot de eilandsraad te richten. Hoe concensus te bereiken met elkaar zonder persoonlijke aanvallen is een ander voorbeeld en ik kan het ook hebben over op welke manieren de Bonairiaanse bevolking het best vertegenwoordigd wordt. Het is heel belangrijk dat eilandsraadleden elke rol die ze bekleden op een adequate wijze kunnen beheersen. Dit geldt ook voor de politieke groepering en anderen die het eilandsraadlid in zijn/haar werk ondersteunen. Om die reden staan wij vandaag voor een tweedaagse training om zodoende de deelnemers de nodige handvatten aan te reiken om tot een goede balans te komen aangaande de verschillende rollen die van een eilandsraadlid geëist worden. Graag wil ik ook iets zeggen over de kwaliteit van onze lokale democratie. Hierbij wil ik wijzen op de thesis van onze griffier van de eilandsraad van Bonaire, dr Willem Cecilia, die een wetenschappelijk onderzoek heeft verricht met als doel om zicht te krijgen op de perceptie die bij verschillende organisaties in onze samenleving en bij de Bonairiaanse bevolking leeft voor wat betreft het functioneren van onze lokale democratie, nadat het nieuwe bestuursmodel, i.c. het dualistisch stelsel, effectief werd geïntroduceerd in 2011. Bij het onderzoek werd uitgegaan van het standpunt dat de kwaliteit van het democratisch funcioneren wordt beïnvloed door 7 criteria van goed bestuur die juist de externe effecten zijn van het nieuwe bestuursmodel. Samen met de analyse van de factoren die tegenwerken leidt dit tot een indicatie van de graad waarin voldaan wordt aan de criteria van goed bestuur op Bonaire. Het onderzoek concludeert dat inwoners van Bonaire in het algemeen relatief negatief denken over de lokale democratie. Vier factoren werden als problematisch geïdentificeerd en dat zijn: rekenschap afleggen, toegankelijkheid, participatie en efficiëntie en effectiviteit. Bij de Bonairiaanse bevolking leeft dus het gevoel dat zij niet voldoende wordt vertegenwoordigd in de eilandsraad, en dat zij geen voldoende participatie heeft in beslissingen die door de eilandsraad genomen worden. Concluderend: ik ben van mening dat wij, door het geven van de nodige training aan kandidaten die ambiëren om eilandsraadlid te worden, niet alleen aan nieuwe eilandsraadleden, maar ook aan de andere kandidaten die geen eilandsraadlid worden, de nodige tools geven om een significante en fundamentele bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze lokale democratie en op die manier de lokale democratie te blijven versterken in al haar aspecten.