Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Het Openbaar Lichaam Bonaire draagt zorg voor een duurzame kwaliteit van de leefomgeving op Bonaire door het formuleren, aansturen en controleren van het overheidsbeleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, bouw, civiele werken, milieu en natuur en cultuurhistorisch erfgoed.

 

Ontwerp-uitwerkingsplan Ser’i Bentana

 

Pa tuma nota:

Dutch